Aktualno, Prosta delovna mesta

Kdaj vam pripada denarna socialna pomoč?

12. 1. 2015

Ob izgubi službe, je težko živeti brez denarnih prilivov, ter ob enem plačevati položnice in preživljati še družino. V takem primeru je dobro, da se prijavite na Zavodu RS za zaposlovanje. Na zavod za zaposlovanje se morate prijaviti po prenehanju delovnega razmerja v roku 30 dni. Tam vas bodo vpisali v bazo iskalcev zaposlitev.

Hkrati pa lahko zaprosite tudi za denarno nadomestilo (če ste bili nazadnje zaposleni 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih). Pozanimajte se ali vam pripada denarna socialna pomoč. Višina in trajanje prejemanje denarnega nadomestila in denarne socialne pomoči je odvisna od vaših predhodnih plač, ter vaše delovne dobe. Če želite uveljavljati pravico do denarnega nadomestila morate predložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila.

Za uveljavljanje denarnega nadomestila morate predložiti naslednje listine:

 • Kopijo pogodbe o zaposlitvi.
 • Potrdilo o povprečni plači (obrazec vam izpolni delodajalec pri katerem ste bili nazadnje zaposleni).
 • Potrdilo o prenehanju delovnega razmerja.

Po preteku prejemanja denarnega nadomestila lahko zaprosite, da vam je dodeljena denarna socialna pomoč. Namenjena je predvsem tistim, ki so izgubili službo in imajo premalo dohodkov za samostojno preživetje in so izčrpane vse druge možnosti.

Denarna socialna pomoč je dodeljena:

 • Prebivalcem Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v RS.
 • Tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in stalno prebivališče v RS.
 • Osebam, ki lahko uveljavljajo varstven dodatek ter denarno socialno pomoč, na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS.
 • Osebam, ki nimajo dovolj denarnih sredstev za preživetje, nimate prihrankov in premoženja, ter se aktivno vključujete v reševanje socialne problematike.

Od 1.8.2014 je osnovni znesek minimalnega dohodka 269,20 EUR.

Denarna socialna pomoč

Premoženje, ki se upošteva, da vam je dodeljena denarna socialna pomoč:

 • nepremična in premična premoženja
 • lastniški deleži zadrug, gospodarskih družb
 • osebna, vodna, druga vozila
 • denar na transakcijskem ali drugemu računu, hranilne vloge, denarna sredstva ( prihranki)
 • vrednostni papirji

Izredna denarna socialna pomoč je namenjena v primeru za kritje nujnih življenjskih stroškov. Ti so vezani na preživljanje, in jih z lastnim dohodkom, ali dohodkov družinskih članov ne moremo pokriti, poravnati. Izredna denarna socialna pomoč je namenjena tudi osebam in družinam v primeru, če se je oseba ali družina znašla v položaju materialne ogroženosti. Socialna denarna pomoč se dobi za določen čas. Dodeljuje se jo v obliki enkratnega zneska, lahko pa tudi za obdobje od treh do šestih mesecev.

Ko boste podali zahtevek, za uveljavljanje izredne denarne socialne pomoči, se vam upošteva tudi vaše premoženje in prihodki.V primeru, da vam je bila dodeljena izredna denarna socialna pomoč, ste dolžni prinesti dokazila (odrezki o plačilu položnic, račune..).

Trajana denarna socialna pomoč se dodeli tistim upravičencem, ki so trajno ne morejo zaposliti, ali pa so nezmožni za delo. Za ženske se upošteva starost nad 63 let, in moške nad 65 let. Osebe so brez premoženja in se nahajajo v institucionalnem varstvu, ter tudi družinski člani izpolnjujejo pogoje.

Nekateri brezposelni se vedejo brezskrbno, lahkomiselno. Zakaj bi delal za 600 EUR, če je denarna socialna pomoč tako visoka. “Pa naj me preživlja država” pravijo. Vendar se ne zavedajo, da ni dolžnost ostalih, da mu iščejo delo. Vsak, ki ni gibalno oviran, bi se moral aktivno vključevati v zaposlovanje, pošiljati prošnje, poklicati delodajalce, oditi na sedež podjetja. Prosta delovna mesta, ne bodo sama od sebe prišla k vam. Vsako delo je spoštljivo, sploh v časih, ko služb ni na pretek.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Prosta delovna mesta - poiščite si zaposlitev
Average rating:  
 0 reviews

Morda vas zanima tudi:

CLOSE
CLOSE