Aktualno, Razno

Obvezno zdravstveno zavarovanje za iskalce zaposlitve

6. 3. 2015

V času zaposlenosti obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje za vsakega zaposlenega podjetje. Po končanem delovnem razmerju, pa si mora obvezno zdravstveno zavarovanje urediti vsak posameznik zase. To lahko uredite na različne načine in na različnih mestih.

Če ste brezposelna oseba, in ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, si morate za začetek to urediti sami. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je potrebno urediti v času med prijavo na Zavod za zaposlovanje in med prejemom odločbe o denarni pomoči, če ste do nje upravičeni. Ko prejmete pozitivno rešeno odločbo o denarni pomoči za brezposelne, se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije odjavite iz zavarovanja po začasnem statusu in takrat lahko tudi zahtevate vračilo vplačila. Zavod za zaposlovanje nato izvede prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, ko vam z odločbo prizna pravico d denarnega nadomestila za brezposelne. Zavod odjavi brezposelnega iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z dnem, ko brezposelnemu ta pravica poteče, se le-ta odjavi ali pa mu pravica miruje. Brezposelna oseba, ki prejema denarno nadomestilo lahko nato po sebi vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje tudi svoje družinske člane.

obvezno zdravstveno zavarovanje

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredite tudi, če ste brezposelna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ne prejemate denarnega nadomestila, ampak imate druge prihodke. V tem primeru lahko uredite obvezno zdravstveno zavarovanje kot samostojni zavezanec za prispevek. To lahko uredite na katerikoli enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slovenij in niso prejemniki denarnega nadomestila, nimajo drugih prihodkov in nimajo oseb, ki bi jo bile dolžne preživljati, se lahko uredi na občini, kjer imajo stalno bivališče. Takšna brezposelna oseba lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje vključi tudi svoje družinske člane.

Iskalci zaposlitve pa lahko izkoristite tudi možnost vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje preko svoje zakonskega ali izven zakonskega partnerja. Pogoj za uveljavitev je skupni naslov. Obvezno zdravstveno zavarovanje v takšnem primeru uredi delodajalec zakonskega oz. izven zakonskega partnerja.

Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko torej pridobite na več načinov. Dodatno zdravstveno zavarovanje pa si mora urediti vsak posameznik pri poljubni zavarovalnici. V primeru, da ste  brezposelna oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in ste upravičeni do denarne pomoči, vam razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev krije država. Obvezno zdravstveno zavarovanje je osnovno in brez tega ne moremo urediti dopolnilnega zavarovanja. V primeru, da ima iskalec zaposlitve urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno obisk zdravnika doplačati. Ali imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, lahko preverite preko interneta na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To informacijo lahko preverite tudi preko mobilnega telefona ali na terminalih v zdravstvenih domovih. 

1/5 - (1 vote)
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Prosta delovna mesta - poiščite si zaposlitev
Average rating:  
 0 reviews

Morda vas zanima tudi:

CLOSE
CLOSE