Category Archives: Razno

Zakon o delovnih razmerjih in odpravnina
V zakonu o delovnih razmerjih je navedeno, da je delavec upravičen do odpravnine, kadar dobi redno odpoved s strani delodajalca zaradi poslovnih razlogov ali nesposobnosti. Delavec je do odpravnine upravičen tudi ob poteku pogodbe za določen čas in ob upokojitvi. V današnjem članku vam bomo opisali, kdaj je delavec upravičen do odpravnine, koliko bo odpravnina znašala, kako se izračuna višina odpravnine ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi in odgovorili tudi na morebitna druga vprašanja, ki se porajajo v glavah marsikaterega zaposlenega.

zakon o delovnih razmerjih odpravnina

Odpravnina: Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Zakon pravi, da je delavec upravičen do odpravnine v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov ali iz razloga o nesposobnosti. Delavec je upravičen do odpravnine v primeru, da je bil pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto, v to obdobje pa sodi tudi obdobje zaposlitve pri delodajalčevih pravnih prednikih.

Odpravnina: Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Delavec je upravičen do odpravnine tudi v primeru, da sam poda izredno odpoved, in sicer zaradi razlogov, za katere je kriv delodajalec, kot naprimer neizplačevanje plače, neplačevanje prispevkov za socialno varnost. Vse razloge, ki jih zakon predvideva, si lahko preberete v 111. Členu ZDR-1 v Uradnem listu. V vseh naštetih primerih je delavec upravičen do enake odpravnine kot pri redni odpovedi s strani delodajalca, poleg tega pa mu pripada tudi odškodnina, in sicer najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Zakaj je izobraževanje o informacijsko-komunikacijski tehnologiji pomembno?

Verjetno ste v zadnjih letih marsikdaj zasledili izraz »strokovnjak za informacijsko tehnologijo oziroma na kratko kar »IT-strokovnjak« ali, še krajše, kar IT oziroma »ajti«. Če sami ne spadate mednje ste se ob tem, ko ste slišali katerega od teh izrazov, verjetno vprašali, kaj za vraga je to. Kaj pa on oziroma ona sploh počne? Glede na to, da ne poznate niti enega, verjetno že nič pametnega. Vendar se tu motite. Omenjeni strokovnjaki za informacijsko tehnologijo so visoko izobraženi posamezniki, ki so danes ključni za to, da v pisarnah in na nekaterih drugih delovnih mestih vse poteka tako, kot mora.

IKT-tehnologije prevzemajo

Še pred nekaj desetletji delovno mesto strokovnjaka za IKT – informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ne bi bilo relevantno oziroma sploh ni obstajalo. Danes, ko se IKT venomer razvija in spreminja, pa so gotovo potrebni tudi ljudje z obširnim bazenom znanja o njej.

Morda se sprašujete, kaj je informacijsko-komunikacijska tehnologija? Preprosto, to so nove tehnologije, preko katerih lahko komuniciramo. Sem spadajo namizni računalniki in prenosni računalniki, ki jih poznamo že precej dolgo, pa tudi novejši izumi, kot so pametni telefoni, tablični računalniki in podobno.

IKT

Normalnega življenja brez teh naprav si zadnja leta ne moremo več predstavljati, niti v zasebnem, niti v poslovnem življenju. Na zasebni ravni nam IKT-tehnologija omogoča, da pridobivamo informacije, ki jih potrebujemo, in vedno ostajamo v stiku z ljudmi, ki so nam pomembni. Na poslovni ravni IKT-tehnologija prav tako omogoča enostavnejšo in bolj daljnosežno komunikacijo, informacije se prenašajo z nepredstavljivo hitrostjo in tako pred konkurenco, ki se teh tehnologij ne poslužuje, pridobimo veliko prednost.

Nova delovna mesta

Ravno zato, ker je področje informacijsko-komunikacijske tehnologije tako razvejano, je to področje ponudnik obilnega števila delovnih mest, ki jih zlepa ne bo zmanjkalo. Ko se bo čedalje več podjetij odločalo za korak naprej, v novo IKT, bodo morali hitro postati informacijsko pismeni oziroma za to najeti strokovnjaka. Delovnih mest na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije tako gotovo še ne bo kmalu zmanjkalo. Ravno zato je odločitev za izobraževanje v IKT Izobraževalnem centru podjetja Telekom Slovenija gotovo pametna.

Kaj dela IT-strokovnjak?

Ker tehnologija vedno raste in se razvija, je delo IT-strokovnjaka zelo dinamično. Lahko bi rekli, da dan dnevu ni enak, saj je strokovnjak za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo vedno na lovu za novimi dognanji in novimi znanji na svojem področju. Izobraževalni center Telekoma Slovenije, vam bo omogočil, da se zaposlite kot administrator, strokovnjak za IT-podporo …

In kaj boste lahko z vašo novo izobrazbo, pridobljeno pri Telekomu Slovenije, sploh počeli? Če boste postali administrator, boste zadolženi za vzpostavitev IT-sistema v nekem podjetju in za vzdrževanje tega sistema. Skrbeli boste torej, da bo IT-sistem (oziroma jih bo gotovo več) nemoteno deloval in da uporabniki ne bodo imeli težav z njegovo uporabo.
Prijava na Zavod za zaposlovanje

Prijava na Zavod za zaposlovanje je za mnoge stresen, saj ima ta postopek negativno konotacijo. Vendar pa vam lahko prijava na Zavod za zaposlovanje omogoči različne prednosti pri iskanju prve ali pa naslednje zaposlitve. Prijava na Zavod za zaposlovanje je možna, če ustrezate določnim kriterijem.

Najpomembnejši kriteriji so naslednji:

– trenutno niste v delovnem razmerju,

– niste poslovodna oseba v osebni družbi,

– niste samozaposleni,

– nimate pokojninskega ali invalidskega zavarovanja kot kmet,

– nimate statusa upokojenca,

– niste poslovodna oseba v zavodu ali enoosebni družbi d.o.o.,

– nimate statusa dijaka, študenta, vajenca ali udeleženca različnih izobraževanj za mlade.

prijava-na-zavod-za-zaposlovanje

Na Zavod za zaposlovanje se lahko prijavite na različne načine. Ena od možnosti je oseben obisk na uradu za delo, kjer se registrirate in vpišete v bazo iskalcev zaposlitve. Možna je tudi elektronska prijava, s katero prihranite čas in pot. Ne glede na to, kako bo vaša prijava na Zavod za zaposlovanje oddana, je pri prijavi potrebno priložiti osebni dokument in pravilno izpolnjen ter podpisan obrazec za prijavo. V primeru, da ste še vedno zaposleni pa je potrebno priložiti redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Prijava na Zavod za zaposlovanje pa je lahko poslana tudi preko pošte. Ko bo prijava na Zavod za zaposlovanje obdelana in urejena, boste pridobili potrdilo, da ste prijavljeni na zavod in da ste iskalec zaposlitve. Če niste upravičeni do denarnih nadomestil, si morate, ko je prijava na Zavod za zaposlovanje urejena, urediti še obvezno zdravstveno zavarovanje. Če pa ste upravičeni do denarnega nadomestila, pa lahko obvezno zdravstveno zavarovanje uredi za vas Zavod za zaposlovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje za iskalce zaposlitve

V času zaposlenosti obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje za vsakega zaposlenega podjetje. Po končanem delovnem razmerju, pa si mora obvezno zdravstveno zavarovanje urediti vsak posameznik zase. To lahko uredite na različne načine in na različnih mestih.

Če ste brezposelna oseba, in ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, si morate za začetek to urediti sami. Obvezno zdravstveno zavarovanje uredite na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je potrebno urediti v času med prijavo na Zavod za zaposlovanje in med prejemom odločbe o denarni pomoči, če ste do nje upravičeni. Ko prejmete pozitivno rešeno odločbo o denarni pomoči za brezposelne, se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije odjavite iz zavarovanja po začasnem statusu in takrat lahko tudi zahtevate vračilo vplačila. Zavod za zaposlovanje nato izvede prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, ko vam z odločbo prizna pravico d denarnega nadomestila za brezposelne. Zavod odjavi brezposelnega iz obveznega zdravstvenega zavarovanja z dnem, ko brezposelnemu ta pravica poteče, se le-ta odjavi ali pa mu pravica miruje. Brezposelna oseba, ki prejema denarno nadomestilo lahko nato po sebi vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje tudi svoje družinske člane.

obvezno zdravstveno zavarovanje

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje lahko uredite tudi, če ste brezposelna oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ne prejemate denarnega nadomestila, ampak imate druge prihodke. V tem primeru lahko uredite obvezno zdravstveno zavarovanje kot samostojni zavezanec za prispevek. To lahko uredite na katerikoli enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

CLOSE
CLOSE

Obvezno zdravstveno zavarovanje za iskalce zaposlitve
1 (20%) 1 vote